STRONA GŁÓWNA

Termin "sprzęt" oznacza urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, a także urządzenia mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych.
 
Natomiast "zużyty sprzęt" to taki, który poza warunkami określonymi wyżej, spełnia definicję odpadu zawartą w ustawie o odpadach tj. którego posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do jego pozbycia się jest zobowiązany.
 
Zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne zawierają liczne elementy charakteryzujące się właściwościami trującymi i toksycznymi. Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać do śmieci wraz z innymi odpadami. Stanowi to zagrożenie dla gleby, wody i powietrza, dewastując otaczające nas środowisko.
 
Znak przekreślonego kontenera na śmieci zamieszczony na wszystkich sprzętach elektrycznych i elektronicznych symbolizuje, że nie wolno wyrzucać tych urządzeń do śmietnika razem z innymi odpadami.
 
Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie, elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie i w dowolnej ilości do specjalnego punktu zbierania, oraz w przypadku dokonywania zakupu nowego sprzętu, również do sklepu (w myśl zasady stary za nowy, bez względu na markę).
 
Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy:

  • Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne;
  • Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: odkurzacze, zamiatacze dywanów, żelazka, tostery, frytkownice, noże elektryczne, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała oraz wagi;
  • Sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny: komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), stacje robocze, notebooki, notepady, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe;
  • Sprzęt audiowizualny: odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku;
  • Sprzęt oświetleniowy: oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych (z wyjątkiem opraw stosowanych w gospodarstwach domowych), liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskoprężne lampy sodowe;
  • Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia;
  • Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy: kolejki elektryczne i tory wyścigowe, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier wideo;
  • Przyrządy medyczne: sprzęt do radioterapii, sprzęt do badań kardiologicznych, sprzęt do wentylacji płuc, analizatory;
  • Przyrządy do nadzoru i kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty;
  • Automaty do wydawania: napojów gorących, butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami, produktów stałych, bankomaty.